طی تلاش بی وقفه اکیپ امداد و بهره‌برداری، نشتی انشعاب دو اینچی خط لوله 500 میلیمتری، خیابان فداییان اسلام برطرف شد.

به گزارش گویای صنعت، در پی بروز حادثه و ثبت گزارش مبنی بر آبزدگی و نشت آب درخیابان فدائیان اسلام، اکیپ فنی و امداد در محل حاضر و پس از بررسی های میدانی مشخص شد در مسیر لوله ۵۰۰ یک فقره انشعاب دارای نشتی است که در اسرع وقت اقدام به حفاری و شیر خط ۸۰ آبده از خط ۵۰۰ میلیمتری واقع درخیابان فداییان اسلام جمع آوری و یک عدد شیر خط جدید در پیاده رو جهت سهولت امداد رسانی های آینده نصب گردید.

این گزارش می افزاید: عملیات مذکور با حداقل آب قطعی و در کمترین زمان ممکن توسط پرسنل ناحیه یک انجام شد.