دکتر جلالی گفت: خبرنگاران صدای صنایع دستی باشند و بیاییم آشتی بین اقتصاد و صنایع دستی ایجاد کنیم .

به گزارش گویای صنعت،  دکتر مریم جلالی معاون صنایع دستی در نشست خبری هفتمین جشنواره بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر در جمع اصحاب رسانه ، بیان داشت: ایران کشور جشنواره هاست و مهم نتایج و بازخوردهای نمایشگاه می باشد.

وی با اشاره به اینکه هفتمین دوره جشنواره را به فال نیک میگیریم، بیان داشت: ارزیابان شورای عالی فردا وارد ایران می شوند. جشنواره به شکل علمی و مبتنی بر یکسری رویکردهای خردورزانه است.

جلالی با اشاره به اینکه چشم انداز و اهداف کلان و خرد در شورای سیاستگذاری بررسی شده است، توضیح داد: تحقق اقتصاد هویت بنیان شعار ما است.پشتوانه ما توسعه کسب و کار ، تقویت و نوآوری فرصت ها و تهدیدها است.

وی گفت: خبرنگاران صدای صنایع دستی باشند و بیاییم آشتی بین اقتصاد و صنایع دستی ایجاد کنیم .

جلالی با اشاره به اینکه اصالت ها و ریشه ها را در جشنواره مورد هدف قرار دادیم، توضیح داد: جشنواره محل گفتگو، نمایش اقتدار، تقویت توجه دوباره به صنایع دستی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی است.