شصتمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران باحضور رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، محمد هادی علی‌احمدی شهردارمنطقه‌۱۳ و جمعی از مدیران سازمان ها و نهادها به منظور دستیابی به شهر ایمن در شهرداری منطقه ۱۳ تهران برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، مهدی بابایی‌ رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه درباره وضعیت ساختمان های ناایمن این منطقه اظهارداشت: لیست ساختمان‌های ناایمن اعلام شده به ناایمنی از نظر حریق اشاره دارد، افزود: یک بیمارستان از نظر ناایمنی حریق به زودی از حالت ناایمن خارج می‌شود، اما در یک بیمارستان دیگر برغم مکاتبات و اخطارها اقدام خاصی انجام نشده است.
بابایی، با بیان اینکه وجود انبار و دپوی نامناسب کالا‌ در این بیمارستان از سوی کارشناسان ایمنی گزارش شده است، تأکید کرد: این بیمارستان که ۱۵۳ هزار متر مربع وسعت دارد ، ۶ بار اخطار دریافت کرده است.
رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بسیاری از بیمارستان ها از وضعیت ایمنی مناسبی برخوردار نیستند، به حادثه سینا اطهر اشاره کرد و از وزارت بهداشت و درمان خواست نسبت به ایمن سازی بیمارستان ها اقدامات لازم و عملی را برنامه ریزی و اجرا کند.
مهدی بابایی با بیان اینکه در حوزه ایمنی بیمارستان ها باید دادستانی ورود کند، گفت: در صورت عدم برنامه ریزی مناسب برای ایمن سازی بیمارستان ها، باید با مکاتبات خواستار ورود دادستانی شویم.
ضرورت ارایه آموزش های ایمنی در مدارس و مساجد پایتخت
رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، همچنین با تاکید بر نقش مدارس و مساجد در توسعه دانش ایمنی در بین خانواده‌ها اظهار داشت: ضرورت ارایه آموزش های لازم برای داشتن شهر ایمن وجود دارد و آموزش های ادامه دار، باید در اماکنی از جمله مدارس و مساجد ارایه شود.
وی پیشنهاد کرد که با هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش شهر تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد، آموزش های لازم توسط کارشناسان ایمنی در این دو مکان ارایه شود.
تقویت گروه‌های دوام در مناطق
رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت تقویت گروه‌های دوام در مناطق شهر تهران تاکید کرد و گفت: پایگاه‌هایی برای گروههای دوام در سراهای محلاتی ایجاد شود تا شاهد رشد و توسعه آموزش‌ها در محلات باشیم.
وی افزود: ظرفیت گروه‌های دوام، ظرفیت بسیار مناسبی است که در سال های گذشته مغفول مانده و باید احیا شود.
توجه به حوزه HSE
رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در این‌ جلسه خواستار رسیدگی به حفاظ ها و میله های قنات ها در سطح مناطق شد و افزود: رعایت HSE حوادث جدی و مرگ آفرین در مناطق را کاهش می دهد و می‌توانیم در دستیابی به شهر ایمن موفق عمل کنیم.
شهردار منطقه ۱۳ تاکید کرد،
*ضرورت ایمن سازی گود های پر خطر *
محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳، با بیان اینکه تشکیل جلسات کمیته بحران و پیگیری موضوعاتی از قبیل بیمارستان های نا ایمن در این دوره از شورای اسلامی شهر تهران پیگیری می شود و ازجمله موارد مهمی است که از بروز حوادث و همچنین اثرات نامطلوب جلوگیری می کند، ادامه داد: سه بیمارستان در این منطقه سالیان سال فعالیت دارند که در این دوره از شورای شهر ، وضعیت ایمنی آنها مورد توجه و بررسی قرارگرفته است.
او در خصوص وضعیت گود های پر خطر اظهار داشت: حدود پنج گود در این منطقه موجود است که متعلق به دهه هشتاد است که دو مورد از این گودها به تازگی ایمن سازی شده و ایمن سازی سایر گود ها نیز در دستور کار قرار دارد.
شهردارمنطقه ۱۳ همچنین به چالش های تعاملی شهرداری و سایر نهاد ها برای کاهش حوادث و مخاطرات اشاره کرد .
او همچنین پیشنهاداتی برای تعیین تکلیف ساختمان نیمه کاره در ناحیه یک برای استفاده از کاربری آن و تامین سرانه های ورزشی این ناحیه، رسیدگی به وضعیت مسیل سرخه حصار در بزرگراه شهید یاسینی ارائه و خواستار همکاری سازمان های ذیربط در این زمینه شد.