با پیگیری های سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و با برگزاری بیش از یازده جلسه فشرده با وزیر محترم بهداشت، معاون حقوقی وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و بازدیدهای میدانی از این پروژه درمانی‌، اسناد مالکیتی این بیمارستان به نام وزارت بهداشت منتقل و این بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار گردید.

به گزارش گویای صنعت، با واگذاری این بیمارستان به وزارت بهداشت، اعتبارات دولتی مورد نیاز جهت تکمیل و تجهیز این پروژه اختصاص خواهد یافت و در مسیر تکمیل شدن قرار خواهد گرفت.

این بیمارستان ۱۷۰ تختخوابی یکی از پروژه های مهم حوزه درمان در جنوب شهرستان ری بوده که عملیات اجرایی آن توسط خیر محترم جناب آقای دکتر هاشمی با هزینه حدود ۵۰ میلیارد تومان آغاز گردیده و ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.