سرهنگ دالوند گفت: تامین نظم و امنیت محل وقوع بلایای طبیعی بر عهده نیروی انتظامی است و بایستی گشت آشکار و نیز نامحسوس در مناطق آسیب دیده داشته باشیم. 

به گزارش گویای صنعت، سرهنگ نبی الله دالوند رییس کلانتری ۱۵۲خانی آباد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در حاشیه مراسم تمرین اسکان اضطراری در کلانشهر تهران در رابطه با اینکه بعد از حوادث و بلایای طبیعی چه وظایفی بر نیروی انتظامی محول شده است،  گفت: تامین نظم و امنیت محل وقوع بلایای طبیعی بر عهده نیروی انتظامی است و بایستی گشت آشکار و نیز نامحسوس در مناطق آسیب دیده داشته باشیم.

وی در رابطه با اینکه ارزیابی شما از این مانور چگونه است،  بیان داشت: باید استان های معین در این مانور شرکت می کردند و شرح وظایف به آنان گفته می شد.

سرهنگ دالوند در خصوص هدف این مانور گفت: هدف  آشنایی یگان ها، ارگان ها، نهادهای خدماتی با مسئولیت و وظیفه ای است که دارند؛ تا بتوانند در مواقع بروز بحران امکانات لازم را در محیط آسیب دیده  فراهم کنند.