فخاری گفت: آگاه‌سازی و تبیین دستاوردهای نظام در افزایش مشارکت‌ مردم در انتخابات موثر است.

به گزارش گویای صنعت؛ همایش تقسیمات کشوری و چالش‌های پیش‌رو با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران، مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، زهرا احمدی‌پور مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، محسن اسلامی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، سید عباس جوهری معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران و دیگر مسئولان برگزار شد.

فخاری در این جلسه در مورد تقسیمات کشوری اظهار داشت: تقسیمات کشوری را نوعی قلمروسازی تلقی می‌کنیم که بر اساس شکل‌گیری ساختارمند اداری و سیاسی، فضایی را قابل دسترس قرار می‌دهد تا سهم محیط زندگی و اثرات محیطی بر جامعه هدف و جامعه بر محیط مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اساس تقسیمات کشوری مبتنی بر حفظ حریم و حدود سرزمینی است و در قاعده سیاسی اهداف چندگانه، خط کشی و نقاط دسترسی  تشریح می‌شود، اما در فضای سیاسی به جهت اصرار بر تعیین حدود، این مرزبندی‌ها شکل می‌گیرد و قاعده ای که باید بر اساس یک سری ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باشد، نادیده گرفته می شود.

استاندار تهران عنوان کرد: اصل استقلال سرزمین به لحاظ رعایت مولفه‌های سرزمینی نقطه واحدی برای شکل گیری تقسیمات کشوری است، جمعیت به عنوان مولفه اساسی مدنظر است ولی مولفه جمعیت ابزار کاملی نیست، چراکه تقسیمات باید مبتنی بر سیاست‌های آتی و ضرورت های گسترش سرزمین در طول و عرض و مولفه های تاثیرگذار بر شکل گیری جریان های سیاسی و اجتماعی باشد.

فخاری سپس گفت: سرزمین مولفه اصلی برای استقرار جمعیت است، در استان تهران یکی از دلایلی که ممکن است کمتر به تقسیمات محلی و منطقه ای بپردازیم این است که جمعیت نه تنها مولفه اصلی نیست، بلکه سایر اقتضائات اجتماعی ناشی از حیات طبیعی زندگی مردم  در تقسیمات کشوری تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: اقتصاد، توزیع اقتصادی در سطح، زمین، تمرکز بر گسترش خدمات و ظرفیت‌ها، مولفه‌هایی است که به تقسیمات کشوری کمک می کند، منتها در بعضی نقاط تکیه بر مولفه جمعیت ابزار و بهانه ای برای شکل گیری ساختار سیاسی است؛ این در حالی است که انتظار داریم توجه به مولفه های غیرجمعیتی و شناخت مولفه های اثرگذار مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات اهمیت دارد و از سال ۵۸ که اولین انتخابات برگزار شده، همیشه اراده ملت در انتخابات مثال زدنی بوده است.

فخاری اظهار داشت: تلاش کنیم دولت سیزدهم نمونه باشد که تحقق این امر نیازمند تدبیر نه در فضا و قالب شعارزدگی بلکه برای اثبات در عرصه عمل است.

وی با اشاره به اینکه اولین اقدام موثر به صحنه آوردن مردم و توجه به گروه نخبگانی است، افزود: مردم باید با آگاهی و اراده لازم برای دفاع از حقوق خودشان در صحنه باشند، هر چند دشمن برای تزریق ناامیدی تلاش می کند و در طول جریان انقلاب این امر وجود داشته و حتی برخی عناصر داخلی وابسته به این امر دامن می‌زنند، اما با تغییر ضایقه سیاسی مردم از طریق آگاه سازی های لازم و تبیین دستاوردهای نظام، سطح مشارکت‌ها افزایش پیدا می کند.

استاندار تهران تاکید کرد: مشارکت مردم در ادوار مختلف انتخابات نشان می‌دهد که، عشق مردم برای حفظ دستاوردهای نظام آنها را به صحنه آورده است و آنچه اراده نظام برای تمدن سازی است با نگاه و پویش در این مسیر محقق می‌شود.

‌فخاری همچنین گفت: جریان های سیاسی با دوگانه‌سازی و سیاه نمایی سعی می کنند تا اقدامات را مخدوش جلوه دهند که نقطه مقابل این کار، تبیین است و پیشرفت هایی که از دولت سیزدهم شاهد هستیم ضمن جبران عقب ماندگی های دولت گذشته، جهش اقدامات را باید اثبات کنیم و به مردم نشان دهیم.

وی با اشاره به پیش ثبت‌نام انتخابات ادامه داد: قاعده پیش ثبت نام ظرفیت جدیدی سیاسی است و کنش و جنب و جوش جدیدی را رقم زد و حدود ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند که نشان دهنده میل حضور و کنش سیاسی است و این امر در طول انقلاب بی نظیر بوده است.