فخاری گفت: عملکرد دستگاه‌ها و انعکاس آن به لحاظ کمی و کیفی صورت گیرد و در این زمینه رفتار صادقانه با مردم داشته باشیم، چراکه تشریح نیازمندی‌های مردم و متناظر با آن اقدامات دولت برای رفع نیازمندی ها، ضروری است.

به گزارش  گویای  صنعت، علیرضا فخاری در جلسه شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به وظایف و ماهیت این شورا اظهار داشت: مدیریت افکار عمومی، تعیین خط مشی اطلاع‌رسانی عمومی، تشکیل اتاق فکر، ساماندهی گردش اطلاعات، تعیین خط مشی خاص برای شرایط خاص، افکارسنجی و بررسی میزان ظرفیت اجتماعی برای آماده‌سازی پذیرش یک خبر و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با اخبار کذب و مخرب از وظایف شورای اطلاع رسانی می‌باشد.

وی ادامه داد: تهران باید الگویی برای انعکاس عملکرد دولت و ایجاد ارتباط میان دولت و مردم باشد.

استاندار تهران با اشاره به اهمیت زمان و نوع پوشش اقدامات عنوان کرد: جذابیت و نوع خبر اهمیت دارد و برای ایجاد محتوای اثرگذار  باید کارگاهی تشکیل شود.

فخاری با اشاره به لزوم تشریح عملکرد دولت گفت: اقدامات مختلف از مناظرات تا مصاحبه‌ها می‌تواند اثرگذار باشد، ضمن اینکه مشارکت های مردمی و انعکاس نقطه نظر آنها نیز ضروری است.

وی افزود: عملکرد دستگاه‌ها و انعکاس آن به لحاظ کمی و کیفی صورت گیرد و در این زمینه رفتار صادقانه با مردم داشته باشیم، چراکه تشریح نیازمندی‌های مردم و متناظر با آن اقدامات دولت برای رفع نیازمندی ها، ضروری است.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: تنظیم زمان، محتوا و اجرای عملیات لازم و مشترک برای تشریح عملکرد دولت ضروری است و باید مدنظر دستگاه‌ها قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه پیشنهادات لازم برای تشریح اقدامات استان در هفته دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.