فخاری با اشاره به لزوم بازنگری در روند پذیرش معتادین متجاهر عنوان کرد: پیش‌بینی چگونگی کنترل اولیه نگهداری معتادین ضروری است و باید دستورکار جدیدی در این زمینه پیگیری شود.

به گزارش  گویای صنعت، علیرضا فخاری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: باید موضوعات و فعالیت‌های مربوط به شورا در این روز دیده شده و افکار عمومی با آن آشنا شوند.

وی با اشاره به لزوم بازنگری در روند پذیرش معتادین متجاهر عنوان کرد: پیش‌بینی چگونگی کنترل اولیه نگهداری معتادین ضروری است و باید دستورکار جدیدی در این زمینه پیگیری شود.

استاندار تهران در مورد هزینه‌ها و منابع مدنظر نگه داشت معتادین متجاهر عنوان کرد: در این زمینه اشکالات ساختاری وجود دارد و باید برآورد صحیح داشته باشیم که جامعه هدف چند نفر هستند و سرانه هر کدام چه مقدار می باشد و معلول ها باید در هر سه گام در برآورد اولیه تا سطح گسترش و شکل های مختلفی که نشر و توزیع مواد مخدر در استان تهران ایجاد می شود، شناسایی شود.

فخاری سپس گفت: حقوق انسانی معتادین نیز در مراحل مختلف به خصوص مرحله بازپروری باید مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: بازدید میدانی از مراکز نگهداری معتادین صورت گیرد تا وضعیت آنها و تشریح درست موضوع انجام شود و در این زمینه همه دستگاه‌ها باید سهم خود را بپذیرند و نقش آفرینی درستی داشته باشند.