استاندار تهران گفت: ۳۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان تهران در دست اقدام است.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری در جلسه شورای مسکن و همچنین ستاد بازآفرینی شهری استان تهران اظهار داشت: جلسه امروز شورای مسکن به صورت دوره ای برای رسیدن به وضعیت مطلوب مورد انتظار برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سهم استان تهران در طرح نهضت ملی مسکن حدود ۵۰۰ هزار واحد است، البته تعداد متقاضیان ۱ میلیون نفر می‌باشد که از این سهم؛ ۳۴۰ هزار واحد در دست اقدام است که با احتساب آمار ۴۱ هزار واحدی حوزه بازآفرینی می‌باشد.

استاندار تهران با تاکید بر فرمانداران و شهرداران جهت نوسازی بافت‌های فرسوده عنوان کرد: در طرح نهضت ملی از لحاظ برنامه و سقف عقب ماندگی نداریم، اما استان تهران در کلیات امر با یک سری محدودیت‌ها به لحاظ کمبود زمین و شیب تند منحنی اراضی شمالی استان و همچنین کاربری ها در بخش جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب مواجه است.

فخاری سپس گفت: عمدتا این کاربری‌ها، کشاورزی است که به دلایلی چون فقدان منابع آبی و حتی تفکیک اراضی به قطعات کوچک‌تر، قابلیت لازم را برای کشاورزی ندارند و باید در تصمیمات مناسب و جدید در بارگذاری های آتی در سطح استان تهران در نظر گرفته شود.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: با لحاظ کردن این موارد، می‌توان شهرهای منفصل از شهر تهران و شهرستان‌ها یا به عنوان الحاقی جدید به بخشی از شهرستان ها منظور کنیم که در آینده پیش بینی لازم برای چیدمان جمعیت در سطح استان تهران در برنامه داشته باشیم.

گفتنی است در این جلسه دو طرح از جمله ضرب الاجل ۱۰ روزه به پیمانکاران طرح ۱۴۵ هکتاری شهر جدید پرند برای شروع به کار و همچنین تامین اراضی نهضت ملی مسکن از طریق بخش خصوصی مصوب شد.