دکتر حمید روحانی در همایش نمایندگان استانی صندوق ذخیره فرهنگیان، ضمن تاکید بر بهره‌مندی از توان نمایندگان استانی جهت تولید محتوا و مطالب مربوط به صندوق ذخیره اظهار داشت: معلمان پیشکسوت و نمایندگان استانی عناصری شایسته برای تببیین و تشریح عملکرد، اهداف و برنامه‌های صندوق و بهترین مراجع جهت ارائه پیشنهاد و نظرات سازنده می باشند.

به گزارش گویای صنعت، دکتر حمید روحانی در همایش نمایندگان استانی صندوق ذخیره فرهنگیان، ضمن تاکید بر بهره‌مندی از توان نمایندگان استانی جهت تولید محتوا و مطالب مربوط به صندوق ذخیره اظهار داشت: معلمان پیشکسوت و نمایندگان استانی عناصری شایسته برای تببیین و تشریح عملکرد، اهداف و برنامه‌های صندوق و بهترین مراجع جهت ارائه پیشنهاد و نظرات سازنده می باشند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات رسانه ای و روابط عمومی این موسسه بیان کرد: در یک سال گذشته علاوه بر عارضه‌یابی و آسیب شناسی در حوزه رسانه و ارتباطات، کمیته تعاملات راهبری موسسه فعال گردید و هدفگذاری و جریان‌سازی در مورد برنامه‌ها و رویدادهای صندوق ذخیره در دستور کار قرار گرفت.

دکتر روحانی ادامه داد: در کنار تدوین استراتژی‌های رسانه‌ای برای موسسه، با اتخاذ تاکتیک‌های مختلف بر حسب اقتضائات و شرایط صندوق ذخیره، برنامه‌‌ریزی در حوزه رسانه، اخبار، ارتباطات و روابط عمومی صورت پذیرفت.

وی اعلام کرد: در یک سال گذشته حدود ۵۰۰ آیتم رسانه‌ای تولید و منتشر گردید که عمده این تولیدات در قالب مصاحبه، گزارش، تحلیل، بسته ها و کلیپ های تصویری بوده و همکاری و مشارکت فرهنگیان عزیز بویژه منتخبان معلمان عضو صندوق در سراسر کشور این روند چشمگیر بوده است.

مشاور مدیرعامل صندوق ذخیره ضمن قدردانی از همکاری و تعامل سازنده رسانه های مکتوب، شنیداری و دیداری با صندوق ذخیره طی یک سال اخیر، به اقدامات انجام شده جهت افزایش ضریب نفوذ رسانه ای موسسه اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی و با مشارکت تیم فنی توانستیم بازدید سایت موسسه را طی یک سال به حدود ۶ میلیون بازدید برسانیم و با یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرهنگی به روش های مختلف در ارتباط می باشیم.

وی با تاکید بر استقبال از تولید محتوا توسط اعضا بیان کرد: نمایندگان استانی با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توانند پلی ارتباطی میان فرهنگیان عضو در استان‌ها و موسسه باشند؛ ضمن آنکه این تعامل باید در حوزه مدیران استانی آموزش و پرورش و منتحبان استانی تسری یابد.

روحانی با تاکید بر رعایت اصل شفاف‌سازی در سلسله برنامه‌ها و اقدامات روابط‌عمومی گفت: این اصل به بازآفرینی اعتماد در این قشر کمک بسزایی می‌کند ضمن آنکه در استمرار عضویت و تشویق گروهی از جامعه فرهنگی که به عضویت موسسه در نیامده‌اند، تاثیرگذار است.

 

مدیر روابط‌عمومی موسسه با تاکید بر سه اصل پاسخگویی، تعامل و اقناع در حوزه ارتباطات بیرونی صندوق بر شناسایی معلمان و فرهنگیان نگارنده و اهل قلم تاکید کرد و گفت: در جامعه فرهیخته فرهنگی افرادی با چنین ویژگی می‌توانند در کنار رسالت تعلیم و تربیت به تبیین ماموریت‌ها و شناسایی صندوق ذخیره کمک کنند.

 

روحانی همچنین ضمن تجلیل از همراهی و نقد و نظرات سازنده فرهنگیان از موسسه اظهار کرد: این رویکرد به پیشبرد برنامه های موسسه و بهبود عملکرد آن برای جامعه فرهنگی کمک می‌کند.