ترکاشوند دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری عنوان کرد: اگر افزایش حقوق بر مبنای تورم بالا میرفت شاهد رونق تولید ، بازار و داد و ستد بودیم .

به گزارش گویای صنعت، ترکاشوند دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری عنوان کرد: اگر افزایش حقوق بر مبنای تورم بالا میرفت شاهد رونق تولید ، بازار و داد و ستد بودیم .

وی افزود: کارگران از دلسوزترین افراد جامعه هستند و لایق توجه و حمایت بیشتری هستند . وی از همه مسیولین تقاضا کرد تا به صورت عملی از نسل حال و آینده کارگری حمایت کنند.

ترکاشوند یاداور شد که افزایش حقوق ۱۴۰۲ مانند سال ۱۴۰۱ با چالش روبرو نشود، تا بلکه با آسایش و انگیزه بالا بدون دخالت ، جهت رشد و‌شکوفایی صنعت شوند.
و همانطوری که رهبر انقلاب اسلامی بیان فرمودند که سال مهار تورم و رشد تولید ، همگی مانند سربازی فداکار کوشا باشیم.