اینجانب مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت،  انتصاب جنابعالی را به مقام عالی هئیت رئیسه کمیته فول کونگ فو کشور ؛ که با توجه به چهره برجسته و شاخصی در عرصه و میادین ورزشی و بین المللی کشور می باشید ، را به جامعه ورزشکاران ورزشی کشور تبریک و برای جنابعالی برای تمام سطوح مدیریتی و اجرایی موفقیت آمیز ماموریت های عظیم محول شده به جنابعالی را تبریک عرض نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای هر چه بیشتر خدمت رسانی به مردم مومن و انقلابی و جامعه ورزشی ایران را مسئلت دارم.

به گزارش گویای صنعت،  محمدرضا حاج ابوالقاسمی مدیرقرارگاه جهادی سردار شهید حاج محمد حاج ابوالقاسمی ، اینجانب مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت،  انتصاب جنابعالی را به مقام عالی هئیت رئیسه کمیته فول کونگ فو کشور ؛ که با توجه به چهره برجسته و شاخصی در عرصه و میادین ورزشی و بین المللی کشور می باشید ، را به جامعه ورزشکاران ورزشی کشور تبریک و برای جنابعالی برای تمام سطوح مدیریتی و اجرایی موفقیت آمیز ماموریت های عظیم محول شده به جنابعالی را تبریک عرض نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای هر چه بیشتر خدمت رسانی به مردم مومن و انقلابی و جامعه ورزشی ایران را مسئلت دارم.