در روز کارمند از زحمات تمام کسانی که به عنوان نمونه های نظام کارمندی دولت سیزدهم در سطح استان تهران هستند ، تجلیل به عمل خواهد آمد.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری استاندار تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه با توجه به اینکه در هفته دولت قرارداریم، آیا از کارمندان نمونه و شاخص سازمان های تحت امر مدیریت جنابعالی تجلیل می شود، بیان داشت: قطعا، در روز کارمند از زحمات تمام کسانی که به عنوان نمونه های نظام کارمندی دولت سیزدهم در سطح استان تهران هستند ، تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم با همفکری و انسجام لازم در ارکان مربوط به سازمان های وابسته به دولت سیزدهم به نحوی از کارمندان  تقدیر و تشویق کرده باشیم؛ که در مسیر خدمت به مردم با ابزار و تجهیزات که در اختیار دارند، به نحو احسن و شایسته خدمت رسانی کنند.