مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران با همراهی شهردار منطقه۱۳ از اقدامات انجام شده در طرح نوسازی بازارچه شهرستانی بازدید کردند.

به گزارش گویای صنعت، با توجه به عملیات لوله گذاری، احداث منهول و جوی سرپوشیده در محدوده بازارچه شهرستانی همزمان با نوسازی این بازارچه قدیمی شهر تهران ، شهردار منطقه۱۳ به همراه مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران ، اخرین اقدامات انجام شده در این زمینه را بررسی و دستورات لازم برای اقدامات جدید صادر شد.
شهردار منطقه ۱۳ در این بازدید گفت : به منظور بهره برداری از اقدامات عمرانی انجام شده برای دفع آب های سطحی ، در اولین گام، عملیات لایروبی و تخلیه رسوب و زباله از کانال ها توسط پیمانکار مربوطه انجام و در مرحله بعدی، نسبت به آبگردانی از سوی عوامل خدمات شهری و بررسی عملکرد درست کانال ها از جهت آبماندگی و.. اقدام می شود.
او افزود :در همین راستا ضمن اجرای تدابیر ویژه در قالب لایروبی مستمر کانال ها ی محدوده، تله های زباله گیر نیز در ورودی کانال ها نصب شده است.
به گفته محمد هادی علی احمدی، تله های زباله گیر مانع از ورود و تجمع زباله ها به داخل کانال ها شده و پاکسازی و تخلیه آن ها نیز با کنترل و نظارت مستمر عوامل پیمانکاری خدمات شهری انجام می شود.
در این بازدید، علی صارمی معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی ، مهدی قربانی معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی ، مهدی رضائی معاون خدمات شهری و محیطزیست منطقه۱۳ و علی کریمی شهردار ناحیه یک حضور داشتند.