شهردار منطقه چهار گفت: بنا به تکلیف و تاکید بر ارتقای وضعیت درآمدی منطقه، با همکاری معاونت شهرسازی و معماری، اداره درآمد و نواحی 9 گانه 100 درصد درآمدهای نقد منطقه درهفته دوم آبان محقق گردید.

به گزارش گویای صنعت، “علی اصغر کمالی زاده” در این باره گفت: این منطقه با تشکیل مستمر جلسات کمیته درآمد ضمن پیگیری فرم های اعلام عوارض در مرحله وصول، منابع درآمدی خاص را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دهد و پیش بینی می شود با برنامه ریزی های موثر، ۱۰۰ درصد تعهد تکلیفی درآمدهای شهرداری منطقه چهار در آبان ماه سال جاری محقق شود.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست های توسعه پایدار شهری و تحقق منابع پایدار، اداره درآمد منطقه چهار با همکاری نواحی ۹گانه اقدامات موثری را درخصوص ارسال اخطار و پیش آگهی به املاک دارای بدهی عوارض پایدار معمول داشته که سبب تحقق ۶۲ درصدی درآمدهای مستمر این منطقه قبل از توزیع قبوض انبوه سال ۱۴۰۲ شده است.
شهردار منطقه چهار در پایان گفت: در این راستا پیش بینی می شود پس از توزیع قبوض عوارض سالیانه، تا پایان سال ۱۴۰۲ شاهد تحقق ۱۰۰درصدی درآمدهای پایدار شهرداری منطقه ۴ باشیم.