شهردار قرچک گفت: برای اولین بار، تدوین سند جامع پدافند غیرعامل شهر قرچک در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، محسن خرمی شریف با اشاره به ایام گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند؛ پدافند غیرعامل یک اصل برای همیشه است و نباید با هیچ بهانه و توجیهی متوقف شود این طرح در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری مدیریت شهری قرار گرفت.
وی افزود: رسالت این پروژه شامل حفاظت از مردم، صیانت از سرمایه ها، دارایی ها و زیرساخت های خدماتی شهر قرچک اعم از فیزیکی، معنوی و سایبری و مصون سازی نظام مدیریت شهری در برابر حوادث و تهدیدات مترتّب بر شهر با بکارگیری منابع و ظرفیت های شهری و مشارکت مردمی است.
شهردار قرچک خاطر نشان کرد: چشم انداز طرح مطالعات جامع پدافند غیرعامل شهر قرچک، در افق ۱۴۰۲ با اتکال به خداوند و نصب العین قراردادن تدابیر مقام معظّم رهبری با عزم ملی و تکیه بر مردمی فداکار و ایثارگر و شهروندانی متعهّد، بصیر، متخصّص، کارآمد و دارای روحیه بسیجی و با بهره گیری از مدیریت دانش بهروزشونده در پدافند شهری و با توانایی رصد و پایش، تحلیل و ارزیابی هوشمندانه از تهدیدات چنین ترسیم میشود.
خرمی شریف هدف اصلی این پروژه را طراحی، استقرار و راهبری نظام پدافند غیرعامل در شهر قرچک به منظور ارتقای تابآوری، کاهش مداوم آسیب پذیری و حفاظت از مراکز و زیرساخت های شهری، ایجاد آمادگی، صیانت از مردم و پدافند نوین شهری در برابر انواع تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن عنوان کرد.