در راستای پیگیری موضوعات درمانی شهرستان ری، جلسه ای با حضور دکتر عین الهی وزیر محترم بهداشت و درمان، دکتر کریمی معاون درمان وزیر بهداشت ، دکتر پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر امینی رئیس بیمارستان شهدای هفت تیر تشکیل و موضوعات و مسائل حوزه بهداشت و درمان شهرستان ری مطرح گردید.

به گزارش گویای صنعت، یکی از‌موضوعات مطرح شده در این جلسه تسریع در تکمیل اورژانس بیمارستان هفت تیر بود که با دستور وزیر محترم بهداشت مقرر گردید تکمیل اورژانس جایگزین در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته و معاونت درمان وزارت بهداشت هزینه تجهیز اورژانس را تقبل نماید.

همچنین با دستور وزیر محترم بهداشت مقرر گردید کلینیک تخصصی ویژه دندان پزشکی در محل ساختمان‌ قدیم بیمارستان فیروزآبادی راه اندازی گردد.