نخستین جلسه کارگروه نظارت بر فعالیت های سافاری و طبیعت گردی با خودروهای دودیفرانسیل، باگی و کمپر و کاروان ها با حضور نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، این جلسه با حضور علی اصغر شالبافیان معاون پپگردشگری کشور به عنوان رئیس کارگروه، محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان دبیر کارگروه و نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در محل دبیرخانه کارگروه در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.

برگزاری جلسات به صورت ماهیانه و هدفمند با موضوع رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالیت حوزه سافاری و طبیعت گردی، ساماندهی خودروهای دودیفرانسیل، باگی و کمپر و کاروان و آموزش کاربران از مصوبات اولین جلسه کارگروه بود.

کارگروه نظارت بر فعالیت های سافاری و طبیعت گردی با خودروهای دودیفرانسیل، باگی و کمپر و کاروان ها با استناد به ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و در راستای مصوبات هشتمین جلسه کمیسیون مرکزی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری شورای امنیت کشور نسبت به مسئولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی در تشکیل این کارگروه و با توجه به ضرورت ساماندهی و رعایت ساماندهی و رعایت اصول توسعه پایدار در حوزه فعالیت سافاری، کمپینگ و کاروانینگ و انجام نظام مند آن، با هدف توسعه فعالیت های گردشگری پایدار و مسئولانه، کمک به حفاظت بیش از پیش از محیط زیست، آموزش کاربران خودروهای دودیفرانسیل، باگی و کمپر و کاروان ها و ترویج فرهنگ اتومبیلرانی ایمن، با حضور دستگاه های مسئول تشکیل شده است.