شهردار منطقه ۱۳ از تشکیل ستاد گمشدگان مراسم جاماندگان اربعین در تهران با استفاده از نیروهای مردمی دوام خبر داد.

به گزارش  گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران گفت:‌ در طول مسیر راهپیمایی، یک غرفه به ستاد گمشدگان مدیریت بحران منطقه ۱۳ اختصاص دارد که در خیابان ۱۷ شهریور تقاطع خشکبارچی جنب آتش‌نشانی استقرار یافت.
به گفته او، در این غرفه‌، کارشناسان و روانشناسان اداره بازیابی پس از بحران و نیروهای دوام حضور داشتند و نسبت به ساماندهی کودکان و گمشدگان اقدام کردند.
شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه در این غرفه‌ها، وسایل نقاشی، بازی‌های کودکانه و پذیرایی قرار دارد، اظهار داست: در صورت تحویل کودکان به این غرفه‌ها، تا رسیدن والدین کودک با استفاده از وسایل بازی و سرگرمی نسبت به نگهداری این عزیزان اقدام شده است.
شهردار منطقه ۱۳ کنترل موارد ایمنی و گزارش به خودروی فرماندهی مدیریت بحران مستقر در مسیر راهپیمایی توسط نیروهای مردمی دوام به عنوان همکار واحد ایمنی، همکاری با نیروهای انتظامی در کنترل ازدحام جمعیت، حضور تیم بحران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در غرفه ستاد گمشدگان را از دیگر اقدامات ستاد بحران در مراسم راهپیمایی اربعین عنوان کرد.
محمد هادی علی‌احمدی یادآور شد: علاوه بر اقدامات فوق نسبت به آموزش ایمنی و مدیریت بحران و جذب اعضای جدید دوام نیز اقدام شده است.