شورای اطلاع رسانی در سال جدید با هدف تعامل سازنده و ارتقای توانمندی شبکه‌های اجتماعی محلی، برای رسیدن به مشارکت حداکثری شهروندان در اجرای پروژه‌های شهری تشکیل شد.

به گزارش گویای صنعت، صدیقه محمد بیگی مشاور شهردار و مدیر روابط عمومی این منطقه در اولین شورای اطلاع رسانی که با حضور ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی محلی و سراهای محلات ۲۷ گانه برگزار شد گفت: هدف از این گردهمایی شروع یک تعامل سازنده در راستای اطلاع رسانی بیشتر به شهروندان و افزایش رضایتمندی و مشارکت حداکثری آنها در اجرای طرح‌های شهری است.

او افزود: شما نماینده و سفیر ما در منطقه هستید و همگی در حکم یک خانواده اطلاع رسانی در محدوده جغرافیایی شهرداری منطقه یک محسوب می شویم  که می‌توانیم در کنار هم منطقه را در اجرای طرح های موضوعی توانمندتر کنیم.

بیگی به اجرای طرح سراسری ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و نوماند اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها بدون ارتقای سطح آگاهی شهروندان و همراهی آنها به نتیجه مطلوب خود نمی‌رسد برای همین کانال‌های اطلاع رسانی محلی می‌توانند با اعلام فراخوان‌ها، طرح‌ها و توجیه شهروندان، مشارکت آنها را ارتقا دهند.

مدیر روابط عمومی منطقه یک با اعلام آمادگی جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی برای ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی گفت: برای ارتقای کیفیت اطلاع رسانی، روابط عمومی منطقه آماده است تا به درخواست ادمین‌ها و اداره مشارکت‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه با هدف ارتقای کیفیت و دقت در تولید محتوای فاخر در کانال‌های اطلاع رسانی محلی، کلاس های آموزشی را برگزار کند.

جمشیدیان رئیس اداره مشارکت‌های اجتماعی این معاونت نیز گفت: همکاران ما در سراهای محلات با حجم بالای کار روبرو هستند و همیشه در فراخوان‌ها و طرح‌های اعلامی شهرداری تهران، در صف اول اجرا قرار دارند و ضروری است که درخواست و نیازهای آنها نیز مورد اهمیت قرار گیرد تا انگیزه کار در آنها افزایش یابد.

او برگزاری کلاس‌های آموزشی را گامی در جهت تعامل بیشتر سراها با مدیریت منطقه دانست.

گفتنی است در پایان این جلسه از ادمین کانال اطلاع رسانی محله شهرک نفت به خاطر سرعت در اطلاع رسانی و تولید محتوا تقدیر شد.