امیررضا جلالی از تعطیلی ۲۷ واحد عمده جمع‌آوری و تفکیک غیرمجاز پسماند خشک و قابل بازیافت که بسیاری از آن‌ها در بافت‌های متراکم و برخی در مناطق مسکونی ناحیه ۴ بودند، خبر داد.

به گزارش گویای صنعت،  رئیس اداره بازرسی این منطقه با اشاره به تعطیلی و تخلیه ۲۷ واحد غیرمجاز پسماند خشک و قابل بازیافت گفت: با پیگیری‌های مستمر اداره بازرسی منطقه ۱۲ واحدهای غیرمجاز ناحیه ۴ که عمدتا در بافت‌های متراکم و بعضا مسکونی بودند، تعطیل و تخلیه شدند.

جلالی در ادامه سخنانش به مزاحمت‌هایی که این مراکز برای شهروندان ناحیه به وجود آورده بود اشاره کرد و افزود: به لحاظ تردد عوامل جمع‌‌آوری پسماند خشک که توسط کودکان کار و معتادان متجاهر ایجاد شده بود و همچنین قرار گرفتن در مجاورت بازار بزرگ تهران، مزاحمت‌های متعدد زیست‌محیطی و امنیتی برای شهروندان ایجاد شده بود.

وی یادآور شد: حجم متراکم پسماندهای متنوع خشک و قابل بازیافت، باعث سود سرشاری بود که‌ عاید متولیان محل‌های مذکور شده بود که با تعطیلی این واحدها، فعالیت در این حوزه سامان یافته و منافع قابل توجه‌ای به واسطه پیشگیری از تخلف برای شهرداری به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره بازرسی در پایان سخنانش گفت: پس از تخلیه و تعطیلی واحدهای غیرمجاز پسماند خشک و قابل بازیافت و با تنظیم صورت‌جلسه، صیانت از مراکز در اختیار ناحیه ۴ منطقه ۱۲ قرار گرفت.