السودانی مسئولیت دشواری به دوش دارد که به یکباره او را در این تغییر مواضع که بعضا مصلحتی است و برای حفظ مشارکت عمومی است و برای پیشبرد بهتر است این مواضع را تبدیل به یک شکاف‌های سیاسی فلج‌کننده برای السودانی تبدیل نکند.

به گزارش گویای صنعت به نقل از برنا،  جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص مواضع السودانی جهت استقرار نظامیان آمریکایی ها در عراق گفت: این فرضیه که هیچ افراد و شخصیت ها در عرصه سیاسی بنا نیست که مواضع آنها تغییر پیدا کند و یا مسیرهای جدیدی را انتخاب کنند از ابتدا نادرست است و همه انسانها و شخصیت ها در مسیر زندگی و تصمیم گیری هایشان مسلما تغییراتی رخ می دهد.

وی با اشاره به تغییرات رئیس جمهور تونس و بعضی از شخصیتها در عرصه سیاسی اظهار داشت: رئیس‌جمهور تونس آقای قیس سعید که ابتدا با دموکراسی موافق و حقوقدان بود و وجهه‌ی مردمی داشت و به تدریج با پول‌های عربستان تغییر و بطور کلی پارلمان منتخب مردم را منحل کرد و الان با قانون اساسی بسیار نامشروع کار می کند که مبتنی بر حرکات و تصمیمات مختلف در قانون اساسی است که نزدیک به ده درصد مردم به او رای دادند و در صورتی که قانون اساسی که مادر قانون ها است و مبنای همه قانونگذاری ها است و باید لااقل بیش از ۵۰ درصد مردم به او رای داده باشند و آرای مردم مشروعیت ایجاد می کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: السودانی در عراق کوشش می کند تا بتواند که نظر همه گروه های عراقی را جذب کند و هم اینکه از طریق موضع‌گیری هایش مورد فشار قدرت‌های منطقه ای و بین‌المللی قرار نگیرد این اتخاذ مواضع  که گاهی می تواند موقتی باشد وگاهی بنا به صلاحدید باشد ما نباید هنوز به معنای چرخش سیاسی او تلقی کنیم و این برداشت را از او داشته باشیم.

قنادباشی با بیان اینکه عراق محل تلقی سیاست کشورهای همسایه هم مرز با او مانند ایران ترکیه و عربستان است، گفت: هر سه کشور خواسته های مخالفی دارند و آقای سودانی باید به گونه ای عمل کند که فشارهای سه  کشورهارا خنثی کند و از نظر داخلی هم عراق کشوری دارای اهل تشیع و تسنن است و دو قوم کرد و عرب را دارد و این ترکیب قومی و مذهبی در عراق اینگونه ایجاب می کند که یک نخست وزیر مواضعی را اتخاذ کنند که هر کسی از ظن خودش او  را نخست وزیر بداند و از آن حمایت کند برای  برنامه های سنگینی که در پیش دارد.

وی افزود: السودانی مورد بمباران تبلیغات آمریکایی است و کوشش می کند او  را از مواضع و نردبانی که به قدرت رسیده آن نردبان را از زیر پای او بیرون کشد و گروه هایی که به اتکاء او به قدرت رسیدند به دور کنند و این کوشش بسیار جدی است و ما این را در همه جا دیدیم حتی در ایران در مقاطعی شاهد چنین چیزی بودیم که آمریکایی ها وغربی ها سعی می کردند که نردبان را که افکار عمومی بگوییم از زیر پای نخست وزیر بیرون بکشند واو سقوط کند و پشتیبان نداشته باشد.

قنادباشی در پایان گفت: لذا السودانی مسئولیت دشواری به دوش دارد که به یکباره او را در این تغییر مواضع که بعضا مصلحتی است و برای حفظ مشارکت عمومی است و برای پیشبرد بهتر است این مواضع را تبدیل به یک شکاف های سیاسی فلج کننده برای السودانی تبدیل نکند.