صبورزاده رییس اتاق سرمایه گذاری بیان داشت :نگرش اتاق سرمایه گذاری متفاوت از پروژه های قبلی شرکت چینی است. زیرا به جای سرمایه گذاری صرف در پروژه های مهمی مانند بزرگراه امام علی، پتروشیمی و نیروگاه ها ... که از سوابق این شرکت چینی است، ما قصد داریم سرمایه گذاری در پروژه های خرد را نیز فراهم کنیم .

به گزارش گویای صنعت، صبورزاده رییس اتاق سرمایه گذاری بیان داشت :نگرش اتاق سرمایه گذاری متفاوت از پروژه های قبلی شرکت چینی است. زیرا به جای سرمایه گذاری صرف در پروژه های مهمی مانند بزرگراه امام علی، پتروشیمی و نیروگاه ها … که از سوابق این شرکت چینی است، ما قصد داریم سرمایه گذاری در پروژه های خرد را نیز فراهم کنیم .
انجام این تفاهم نامه قدم بزرگی در جهت توسعه کسب و کار های مولد ایران بوده و ظرفیت اشتغال و توسعه را فراهم خواهد کرد. امید است با همکاری اتاق سرمایه گذاری و شرکای چینی بتوانیم منشا تعالی فعالیت های طرفین باشیم.

دستباز مدیرعامل شرکت چینی بیان کرد:شرکت ICFC قریب به ۴۰ سال در حال انجام پروژه های بزرگ بوده است. سال هاست سرمایه گذاری در پروژه ها بزرگ به واسطه سرمایه های خارجی توسط شرکت ما منشا رشد و توسعه مولد و اشتغال کشور بوده است که از مهم ترین شاخصه های توسعه هر کشور می باشد. امروز با این تفاهم نامه ظرفیت بزرگی برای طرفین فراهم می گردد و قطعا شاهد اتفاقات خوبی در جهت توسعه ظرفیت های طرفین، ایجاد بستری برای پروژ های جدید و توسعه مولد خواهد بود .
گفتنی است ایران دارای ظرفیت های طلایی برای چینی هاست. در شرایط کنونی جهان که میل کشورها و ملت های سراسر جهان به چندجانبه گرایی و رشد و توسعه مشترک تقویت شده و سازمان های اقتصادی و تجاری منطقه ای و بین المللی نظیر سازمان همکاری شانگهای و بریکس هر روز قدرتمندتر می شوند و با توجه به ظرفیت های عظیم ایران در حوزه انرژی، حمل و نقل و ترانزیت، معادن و منابع طبیعی و البته امنیت بالا برای سرمایه گذاران خارجی، حضور فعال نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در رویدادهایی نظیر نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری چین(CIFIT ) و معرفی ظرفیت ها و جذابیت های منحصر بفرد ایران برای شرکت های خارجی، بدون تردید نقش بسزایی در افزایش همکارهای های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف با ایران خواهد داشت.