استاندار تهران و معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از محسن خرمی شریف شهردار و دبیر ستاد بازآفرینی قرچک به خاطر رتبه برتر استان تهران در زمینه بازآفرینی شهری تقدیر کردند.

به گزارش گویای صنعت، در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان تهران که به ریاست علیرضا فخاری استاندار تهران برگزار شد، ستاد بازآفرینی پایدار شهری قرچک در تحقق اهداف و سیاست های اجرای طرح های باز آفرینی محدوده و محلات ناکار آمد و هدف باز آفرینی شهری موفق شد در بین شهرهای استان تهران رتبه برتر را کسب کند.