رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه تقویت پلیس های اقتصادی استان ها در دستور کار است، گفت: تقویت و تجهیز پلیس های اقتصادی سراسر کشور به عنوان سر انگشتان و بازوان اجرای پلیس اقتصادی کشور را به صورت ویژه در دستور کار داریم.

به گزارش گویای صنعت، سردار “حسین رحیمی” در جمع معاونان و روسای پلیس امنیت اقتصادی با تاکید براینکه باید در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی مقتدرانه و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند ورود کرد، اظهار داشت: امروز دشمن بیشترین توان و ظرفیت خود رادر حوزه اقتصادی به میدان آورده است و در بخش اقتصادی هجمه ای همه جانبه و تمام عیار را علیه کشور ما به اجرا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه امروز فراجا و به صورت ویژه پلیس امنیت اقتصادی در خط مقدم و در نوک پیکان مقابله با تهاجم و هجمه ناجوانمرانه اقتصادی دشمنان قرار دارد، عنوان داشت: باید با همه توان به میدان مقابله با جنگ اقتصادی دشمن بشتابیم و اجازه ندهیم که دشمنان به مطامع شوم و دد منشانه خود دست پیدا کنند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه باید راهبرها و چشم انداز های مشخص و مدونی در حوزه مقابله و برخورد با جرایم اقتصادی ترسیم شود و در قالب و چهارچوب برنامه ریزی صورت گرفته فعالیت نماییم ، بیان داشت: در حوزه مقابله با مفاسد اقتصادی باید مقتدرانه ورود کرد و با مجرمان اقتصادی که در حقیقت ستون پنجم دشمنان هستند برخورد کرد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه تقویت پلیس های اقتصادی استان ها در دستور کار است، گفت: تقویت و تجهیز پلیس های اقتصادی سراسر کشور به عنوان سر انگشتان و بازوان اجرای پلیس اقتصادی کشور را به صورت ویژه در دستور کار داریم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه همکاری، تعامل و هم افزایی با سازمان و بخش های مختلف  در راستای برخورد همه جانبه با جرایم مختلف اقتصادی را مهم و اساسی می دانیم، عنوان داشت: برخورد جدی با جرایم اقتصادی نیازمند عزمی جدی و همه جانبه است و باید با عزمی ملی و اراده ای پولادین اجازه ندهیم که مفسدان و مجرمان اقتصادی با اقدامات مجرمانه خود زندگی و آرامش و آسایش مردم را به چالش بکشانند.