رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه شهید مطهری نمونه یک انسان جامع و یک معلم کامل هستند، گفت: باید راه و سیره ،منش،آثار و کتاب های شهید مطهری بیش از پیش در جامعه نهادینه شودو آثار آن شهید همواره مورد استفاده و بهره برداری واقع شود.

به گزارش گویای صنعت، سردار “حسین رحیمی” باگرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری، اظهار داشت: شهید مطهری عمری سرشار از برکت را در راه خدمت به اسلام و انقلاب سپری کردند تا بدانجا که امام راحل عظیم الشان درخصوص آثار این شهید می فرمودند که آثار شهید مطهری بدون استثنا قابل استفاده و بهره برداری هستند که این نشان دهنده بلندای بصیرت و بینش و دانش استاد مطهری است.

وی با اشاره به اینکه استاد مطهری فیلسوفی بلند اندیش و استادی والا مقام و خطیبی توانمند بودند، عنوان داشت: استاد مطهری همه تلاش و همت و در یک کلمه همه زندگی خود را صرف ترویج و تبلیغ معارف اسلام و انقلاب کردند و در این مسیر همچون آفتاب پر فروغی مسیر درست و راه صواب را به پویندگان و جویندگان راستی و درستی نشان دادند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه آثار و کتاب های شهید مطهری چشمه های جوشانی هستند که همواره می توان از ضلال معارف آن برخوردار شد، بیان داشت: آثار و مکتوبات و تالیفات شهید مطهری طراوت و تازگی خود را همچنان حففظ کرده اند به گونه ای که انگار برای همین امروز ما، این موارد و مطالب نگاشته شده اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه شهید مطهری نمونه یک انسان جامع و یک معلم کامل هستند، گفت: باید راه و سیره و منش و آثار و کتاب های شهید مطهری بیش از پیش در جامعه نهادینه شود و آثار آن شهید همواره مورد استفاده و بهره برداری واقع شود.