سخنگوی پلیس از شناسایی عامل اصلی قتل مهرجویی و همسرش خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، سردار “سعید منتظر المهدی” گفت: دقایقی پیش قاتل اصلی که جزو دستگیر شدگان پلیس بود پس از انجام اقدامات فنی شناسایی و به قطعیت رسید.

سخنگوی پلیس افزود: بازجویی ها کماکان برای شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل در حال انجام است به زودی صحنه جرم بازسازی و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.