شهردار باقرشهر از توابع شهرستان ری به تصویب بازنگری طرح جامع این در شورای عالی شهرسازی اشاره کرد و گفت: حالا باید سراغ طرح تفصیلی سهر برویم و البته تمرکز و توجه اصلی در آن روی بافت فرسوده خواهد بود.

به گزارش  گویای  صنعت  به نقل از ایرنا،مرتضی همتی در این باره توضیح داد: بازنگری این طرح طی روال قانونی ابتدا در مراجع استان تهران انجام شد؛ براین اساس طی مدت زمانی نسبتا طولانی مشاور طرح را تهیه کرد و پس از یکی دو سال با اعمال نظرات شهرداری و با هدف توسعه، این طرح در استان تهران تصویب شد.

وی افزود: طبق قانون سپس طرح به شورای عالی شهرسازی رفت و در صف انتظار قرار گرفت.

به گفته همتی، ۱۱۶۰ شهر کشور باید طرح جامع و تفصیلی خود را در این شورا به تصویب برسانند.

وی ادامه داد: با کمک مراجع استان تهران و با حمایت وزیر، معاونش و دبیر شورای عالی شهرسازی و در ۲ ماه این بازنگری طرح به تصویب رسید؛ این خبر خوبی برای شهروندان باقرشهری است چراکه تمام اتفاقات در حوزه مدیریت شهری در حوزه شهرسازی منوط با این طرح بود.

به گفته همتی، نگاهمان از نظر قانونی و اقتصادی در طرح تفصیلی به بافت فرسوده است، طرح قبلی در ۱۰ سال گذشته موثر نبود چراکه باید نوسازی در آن انجام می شد اما هرگز محقق نشد.

وی افزود: این طرح با زحمات همه مسئولان در کارگروه تخصصی بررسی و در جلسه شورای عالی شهرسازی تصویب شد که جای تقدیر دارد.

شهردار باقرشهر خاطرنشان کرد: از مردم شهر تشکر می کنم چون با سعه صدر در این سال ها شرایط را تحمل کردند؛ هنوز با شهر مطلوب فاصله داریم اما از تمام فرهیختگان می خواهیم تا در این راه به ما کمک کنند.