دغدغه رئیس‌جمهور شهید محقق شد.

به گزارش گویای صنعت،  روح الله دهقانی معاون علمی رییس جمهور توئیتی نوشت؛

متن توئیت از این قرار است،

دغدغه رئیس‌جمهور شهید محقق شد.

آغاز شمارش معکوس برای افتتاح سازمان ملی هوش مصنوعی ایران…