بی حیایی و بی حجابی محصول ۸ سال فعالیت دولت روحانی، خاصه وزیر سابق خائن ارتباطات است.

به گزارش  گویای  صنعت، عباس اسلام دوست فعال رسانه ای توئیتی خطاب به مسببین  بی حیایی نوشت؛

متن توئیت از این قرار است:

بی حیایی و بی حجابی محصول ۸ سال فعالیت دولت روحانی، خاصه وزیر سابق خائن ارتباطات است.

کرونا،تعطیلی مدارس، کشاندن جوانان دانش آموز به فضای ولنگار مجازی، به خط شدن سلبریتی ها در مجازی و ترویج اباحه گری…

خودش هم با افتخار اقرارکرده بود که در حال اجرای سند ۲۰۳۰ بود.