فخاری گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه ‌ریزی های غنی سازی اوقات فراغت آمادگی روحی و روانی دانش آموز برای شروع مهرماه می‌باشد، همچنین کشف استعدادها و توانمندسازی نوجوانان و جوانان در بحث غنی سازی اوقات فراغت بسیار مهم است.

به گزارش گویای صنعت، شورای آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به ریاست علیرضا فخاری استاندار تهران و با حضور دیگر اعضا برگزار شد.

فخاری در این جلسه اظهار داشت:  در زمینه سوادآموزی از موضوع توصیه کردن‌ها باید دوری شد، چراکه توصیه به تنهایی کارساز نیست و باید به سمت کار اجرایی برویم و این موضوع نیازمند یک طرح جامع و کامل می‌باشد که در آن جزبه‌جز وظایف هر کدام از دستگاه‌ها  در این زمینه مشخص و موارد ابلاغ گردد تا دستگاه‌ها مکلف شوند در انجام طرح عملیاتی مربوطه پیگیری های لازم را به طور مستمر انجام دهند.

وی افزود: هدف از برگزاری این نشست ایجاد تعامل و همکاری بین دستگاه‌های عضو شورای آموزش و پرورش می‌باشد و  با توجه به این موضوع برای ساماندهی اقدامات خود از جمله یکپارچه‌سازی آمار و اطلاعات و رفع مشکلات تعلیم و تربیت دانش آموزان اتباع خارجی و هزینه های آموزشی و بهداشتی درمانی آنها که از موضوعات مهم می باشد، اقدام کنند و برای رفع این چالش‌ها نیازمند همکاری، همفکری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذی ربط هستیم.

فخاری در ادامه با اشاره به اینکه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان نیازمند برنامه ریزی جامع و دقیق است، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه ‌ریزی های غنی سازی اوقات فراغت آمادگی روحی و روانی دانش آموز برای شروع مهرماه می‌باشد، همچنین کشف استعدادها و توانمندسازی نوجوانان و جوانان در بحث غنی سازی اوقات فراغت بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه مساجد بهترین مکان برای پرکردن اوقات فراغت است، افزود: مساجد با اجرای برنامه‌های فرهنگی در جامعه رسالت خود که مقابله و خنثی سازی تهاجم فرهنگی غرب است را به درستی انجام دهند و همچنین در اوقات فراغت ظرفیت خانواده ها نباید نادیده گرفته شود.