تور صنعتی بازدید از شرکت پارسیان ترمز در شهرک صنعتی پرند با حمایت معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی تهران برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، شرکت کنندگان در این رویداد از شرکت پارسیان ترمز بازدید کردند و با فرایند تولید در این واحد صنعتی آشنا شدند.

این بازدید با حمایت معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی تهران برگزار شد.

در این برنامه تعدادی از فعالان و علاقمندان این حوزه حضور داشتند.