گوشت گوسفندی تنظیم بازار  درسطح فروشگاههای قصابی شهرستان ری بانظارت حوزه مقاومت بسیج شهدای اصناف شهرستان ری توزیع می گردد.

به گزارش گویای صنعت، گوشت گوسفندی تنظیم بازار  درسطح فروشگاههای قصابی شهرستان ری بانظارت حوزه مقاومت بسیج شهدای اصناف شهرستان ری
توزیع می گردد.

لازم بذکر است جهت سهولت در تهیه گوشت تنظیم بازار آدرس فروشگاهها  اعلام میگردد.