فخاری گفت: ما در قبال ۸۰ میلیون ایرانی مسئول هستیم.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری در جلسه تقدیر از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی ضمن تسلیت رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) اظهار داشت: شهید “آرمان علی وردی” مثل امام حسین(ع) جانش را اهدا کرد و لب به اعتراض نگشود، برای رضای خدا به شهادت رسید و آرمان‌دار جوانان است.

وی تاکید کرد: به تأسی از شهدا باید تکلیفمان را در برابر مردم انقلابی روشن کنیم، کار کنیم و پاسخگوی مردم باشیم، چراکه در مقابل خون شهدا مدیون هستیم.

استاندار تهران با بیان اینکه جشنواره امروز بهانه ای است تا از شهید باهنر و رجایی یاد کنیم، افزود: صداقت، راستی، پاکی، شجاعت، استقامت و تبعیت از امام زمان ویژگی شهید رجایی بود و این ویژگی‌ها سبب ماندگاری شهید رجایی بود که باید این الگوها را مدنظر داشته باشیم.

فخاری سپس گفت: گره گشایی از کار مردم را باید مدنظر قرار دهیم و اینکه در قبال مردم مسئول هستیم و چه وظایفی بر عهده داریم تا بهره وری و بهره دهی افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به مدل سیاسی و اجتماعی حکومت امام علی(ع) عنوان کرد: در مدل حکومتی امیرالمؤمنین مهم ترین عامل بازدارنده بیکاری است که اکنون ما نیز در قبال بیکاری مسئول هستیم و باید برآورد کنیم که سهم ما در ایجاد اشتغال کجاست.

استاندار تهران با بیان اینکه شهید رجایی به دنبال رضایت‌مندی همه مردم بود، خاطرنشان کرد: جشنواره شهید رجایی نقطه درس آموزی باید باشد که بدانیم چه کارهایی برای خدمت به مردم انجام دهیم و امروز تک تک ما مسئولین در قبال ۸۰ میلیون ایرانی مسئول هستیم.

فخاری افزود: آینده پژوهی مبتنی بر برنامه اهمیت دارد و تغییر در نگاه به آینده ضروری است؛ در این راستا سنجش وضعیت تامین آب، برق، گاز و سایر زیرساخت ها در ۲۵ سال آینده لازم است، نظام بازچرخانی آب و چگونگی تامین کسری آب تهران نیاز به فکر و اندیشه دارد که باید بدنه کارشناسی را در این زمینه تقویت کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد تا با چابک سازی ساختارها و تدوین برنامه هایی که استحکام بخش نظام جمهوری اسلامی می باشد، دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی اسلامی محقق شود.

گفتنی است در ابتدای این مراسم از خانواده شهید آرمان علی وردی نیز تقدیر به عمل آمد.