فخاری گفت: فرمانداران حق ندارند در اتاق هایشان بنشینید بلکه باید مسائل مردم را به صورت میدانی رفع کنند، وقت بگذارید و خدمات در هیچ حوزه ای نباید قطع نشود، در این زمینه نظارت دقیق داشته باشید.

به گزارش  گویای صنعت، علیرضا فخاری در جلسه ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به لزوم تامین آرامش برای برگزاری مطلوب انتخابات اظهار داشت: دشمن‌ تلاش‌های جدیدی را در دستورکار قرار داده تا موج‌سواری کند؛ در این راستا دشمن کنش‌گری در حوزه صنفی را پیگیری می کند یا مسائل قومیت‌گرایی را هدف قرار داده‌ و به دنبال برجسته سازی نقاط ضعف است.

وی با اشاره به توجه به جهاد تبیین افزود: تبیین موثر و چگونگی ارائه مسائل اهمیت دارد که باید در مسیر تبیین تلاش کنیم و پیشنهاد می کنم در سطح شهرستان‌‌ها، تبیین به عنوان وظیفه عام تلقی شده و در حوزه تبیین، برنامه تدوین کنید.
استاندار تهران عنوان کرد: وحدت عمومی ضروری است، همچنین باید گره گشایی از مشکلات و مسائل مردم صورت گیرد.

فخاری خطاب به فرمانداران تاکید کرد: فرمانداران حق ندارند در اتاق هایشان بنشینید بلکه باید مسائل مردم را به صورت میدانی رفع کنند، وقت بگذارید و خدمات در هیچ حوزه ای نباید قطع نشود، در این زمینه نظارت دقیق داشته باشید.

وی با اشاره به لزوم امیدآفرینی در میان مردم به ویژه جوانان افزود: جلسات توجیهی با دانش آموزان و دانشجویان برگزار شود تا انسجام اخلاقی و اجتماعی ایجاد شود.

استاندار تهران تصریح کرد: چهار اصل مورد تاکید مقام معظم رهبری برای انتخابات یعنی مشارکت، امنیت سلامت و صیانت تبیین شود تا ادبیات واحدی ایجاد  و این موضوعات در شهرستان ها به برنامه تبدیل شود.

فخاری با اشاره به لزوم تسلط مسئولان به قوانین و آیین نامه‌های انتخاباتی گفت: تشکیل میزهای بحث سیاسی در شهرستان ها و رجوع به جریان انقلابی نخبگانی مسلط به مسائل اهمیت دارد، چراکه هم وجه تبیینی دارد هم از اهداف انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

وی عنوان کرد: برای برگزاری مانور انتخاباتی طی ده روز مانده تا انتخابات آماده باشید تا سطح آمادگی ها برآورد و سنجش شود.