از بسته بودن درب و پنجره درصورت وقوع باد و طوفان اطمینان حاصل کنید که در صورت ضربه زدن و کوبیده شدن باعث شکسته شدن و آسیب دیدن نشود.

به گزارش  گویای  صنعت، توصیه سازمان آتش نشانی شهرداری قرچک در موقع بروز طوفان به شرح زیر است؛ 

از بسته بودن درب و پنجره درصورت وقوع باد و طوفان اطمینان حاصل کنید که در صورت ضربه زدن و کوبیده شدن باعث شکسته شدن و آسیب دیدن نشود.

اجسام معلق و سنگین مانند گلدان و مجسمه و اشیاء رها شده در محوطه تراس،  بالکن ، قرنیز پنجره ها و پشت بام ها را جمع آوری کنید.

از قرار گرفتن در کنار درختان کهنسال و ساختمان های در حال ساخت که احتمال سقوط اجسام و مصالح ساختمانی وجود دارد جدا خودداری کنید.

از قرار گرفتن در کنار دکل ها و تیرهای قدیمی بر، کابل برق که احتمال سقوط و پارگی کابل و سیم ها وجود دارد خودداری کنید.