حمایت تمام قد استاندار از حمید زمانی، مهر باطل بر تفکر سهم خواهان حاشیه سازِ ری

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری استاندار تهران در حاشیه آیین آغاز عملیات کمربندی قلعه نو با حمایت تمام قد از حمید زمانی و تقدیر از عملکرد ایشان، مهر باطل را بر تفکر سهم خواهان حاشیه سازِ ری زد.

علیرضا فخاری درخصوص حاشیه سازی های اخیر مبنی بر عملکرد ضعیف حمید زمانی و قرار گرفتن نام او در لیست تغییرات استانداری تهران گفت: عملکرد موفق فرماندار ری سبب گردیده خداوند متعال به ایشان عزت ببخشد.

نحوه عملکرد مدیران استانی به صورت مرتب مورد ارزیابی قرار میگیرد و قطعاً مدیرانی که عملکرد ضعیف دارند اگر در راستای جبران نقاط ضعف خود اقدام نکنند قطعا ادامه همکاری برای آن هامیسر نخواهد بود.

خوشبختانه در شهرستان ری شاهد روند رو به رشد و سرعت بخشیدن به تکمیل و بهره برداری از پروژهای مهم عمرانی هستیم و با توجه به عملکرد موفق فرماندار ری هیچ نیتی برای تغییر مدیریتی در این شهرستان نداریم.