قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به جایگاه رفیع حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت: طرح تفصیلی طوس و ثبت جهانی آن، از اولویت‌های معاونت میراث‌فرهنگی است.

به گزارش گویای صنعت، نشست بررسی نظام مسائل مرتبط با پایگاه‌های میراث ملی و جهانی استان خراسان رضوی با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، مدیران ستادی، مدیران استان و مدیران پایگاه‌های ثبت ملی و جهانی خراسان رضوی، امروز یکشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه مسائل و چالش‌های مربوط به هریک از پایگاه‌های ثبت ملی و جهانی استان خراسان رضوی مطرح و ‌راهکارهای اجرایی برای حل آنها ارائه شد.
سیدجواد موسوی، مدیرکل خراسان رضوی در ابتدای این جلسه گفت: استان ما یک پایگاه جهانی و ۷ پایگاه ملی دارد. پایگاه جهانی قنات قصبه گناباد؛ عمیق‌ترین و قدیمی‌ترین قنات دنیاست و سالانه ۴۰ هزار گردشگر دارد. برخی پایگاه‌های میراث ملی هم عبارتند از منظر تاریخی سبزوار، مزار شیخ احمد جام، آسبادهای ایران که بیشترین گردشگر خارجی خراسان را دارد، پایگاه ملی بندیان درگز و رباط شرف سرخس که اولین موزه آجرکاری دنیا محسوب می‌شود.
در ادامه نشست، علی دارابی با اشاره به اهمیت استان خراسان رضوی و مشهد به عنوان روح معنوی ایران گفت: مکان-رویداد حدیث «سلسله الذهب» که از آن به غدیر ثانی هم یاد می‌شود، در استان خراسان رضوی رخ داده است و طرح آن باید سریع‌تر آماده شود.
او با اشاره به اهمیت و جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در حفظ و پاسداشت زبان فارسی به عنوان میراث مشترک ایرانیان گفت: تشکیل شورای راهبردی طوس، طرح تفصیلی آن و ثبت جهانی شهر طوس، از اولویت‌های معاونت میراث‌فرهنگی است.
طرح موزه باد در آسبادهای نشتیفان، تدوین پیوست فرهنگی‌رسانه‌ای و گردشگری برای پایگاه‌ها، تدوین کتاب برنامه‌ریزی ۵ ساله پایگاه‌ها، تعیین شعار و گفتمان برای هر پایگاه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مسئولیت‌های اجتماعی، از جمله موضوعاتی بود که معاون میراث فرهنگی کشور به آن اشاره کرد.
تهیه طرح گردشگری ویژه پایگاه‌های استان و آموزش و تربیت نیروهای متخصص آسبادها، از دیگر مصوبات این جلسه بود.