سید علی یزدیخواه افزود: تربیت چهره به چهره مؤثرترین روش تربیت بوده و حضور طلاب و روحانیون در مدارس نقش بی بدیلی در تحقق جهاد تبیین خواهد داشت.

به گزارش گویای صنعت، به دعوت سیدعلی یزدی خواه گردهمایی طلاب و روحانیون طرح امین فعال در مدارس آموزش و پرورش شهرستان ری و با حضور رؤسای آموزش و پرورش این مناطق و رئیس امور مساجد شهرستان ری، در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام برگزار گردید.

یزدی خواه با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰ هزار طلبه جهادی خواهر و برادر در طرح امین در مدارس کشور گفت: حضور مربیان طرح امین جزء نقاط نورانی آموزش و پرورش بوده و می بایست همه ی مدارس تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: تربیت چهره به چهره مؤثرترین روش تربیت بوده و حضور طلاب و روحانیون در مدارس نقش بی بدیلی در تحقق جهاد تبیین خواهد داشت.

در پایان روحانیون و طلاب خواهر و برادر حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و مشکلات پیش روی این طرح پرداختند.