مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ظرفیت‌های همدان در حوزه گردشگری می‌طلبد تا از مشاوران خوب و اقلام تبلیغاتی مطلوب بهره بگیرد.

به گزارش گویای صنعت، لیلا اژدری در نشست تور آشناسازی تورگردانان و شرکت‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران در همدان، بیان کرد: شهر کولاب به عنوان خواهر خوانده همدان می‌تواند یکی از بسترهای توسعه گردشگری خارجی شهر همدان باشد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اضافه کرد: تعدادی از سرمایه‌گذاران همدانی باید در کولاب فعال شوند تا نفوذ فرهنگی پایتخت تاریخ و تمدن آنجا گسترش یابد.
اژدری با اشاره به اینکه باید اقلام تبلیغاتی به روز تولید کنیم، اظهار کرد: همدان جز استان‌هایی است که به خاطر کلیپ‌های گردشگری خوراک درصد انطباق خوبی در ‌کشور داشته و این موضوع نشان می‌دهد در مسیر درست با رویکرد بازارهای هدف قدم‌ برداشته است.
او با بیان اینکه ظرفیت‌های زیاد همدان در حوزه گردشگری می‌طلبد تا از مشاوران خوب و اقلام تبلیغاتی مطلوب بهره بگیرد، گفت: همدانی‌ها مکمل تور آشناسازی برای نمایندگان رسانه‌های خارجی برگزار کنند چراکه می‌تواند بعد تبلیغاتی عالی داشته باشد.
اژدری با اشاره به اینکه رویداد ۲۰۱۸ ظرفیت‌سازی خوبی برای همدان بود اما آنطور که باید از آن استفاده نشد، گفت: زیرساخت‌های توسعه گردشگری مانند فرودگاه و قطار یک امر مهمِ فراموش ‌شده در همدان است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.