نشست تخصصی بررسی وضعیت صنعت خودرو ایران از دیرباز تا کنون برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، نشست تخصصی بررسی وضعیت صنعت خودروایران از دیرباز تا کنون با محوریت نقشه راه آینده صنعت خودروسازی کشور همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو با حضور حمیدرضا فرتوک زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،  عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در محل برگزاری این رویداد برگزار شد.

در این نشست مباحثی از جمله بررسی عمیق و ریشه ای وضعیت صنعت خودرو از گذشته تا به امروز، وضعیت کنونی صنعت   چالش های پیش روی تولید خودرو، نقشه راه آینده صنعت خودرو در کشور، راهکارهای رفع چالش های زنجیره تامین خودروسازی در کشور، ضرورت ورود فناوری های نوین به صنعت خودروسازی کشور و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا فرتوک زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در این نشست بیان کرد: حداکثر ۱۴ درصد از سرنوشت خودرو در کشور ما به کیلومتر ۱۴ جاده کرج (محل استقرار کارخانه های تولید خودرو) تعیین می شود. نباید فراموش کرد که ۸۶ درصد از وضعیت امروز ما در صنعت خودروسازی به زنجیره تامین این صنعت وابسته است. اما این در حالی است که زنجیره تامین خودورسازی در کشور ما با مشکلات متعددی روبرو است.

وی افزود:  تکثر پلتفرم های خودروسازی در کشور ما در آینده ای نه چندان به صنعت خودروسازی ضربه وارد خواهد کرد. اگر چه هم اکنون نیز ما شاهد اثرات این موضوع در بازار خودرو کشور هستیم.

عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت نیز در این نشست تخصصی اظهار کرد: بررسی تولید سالیانه انواع خودرو در ۱۲ سال اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱) حاکی از آن است که در این بازه زمانی با فراز و فرودهای متعددی در تولید خودرو مواجه بوده ایم. این موضوع به این معنی است که نقصی در صنعت خودرو کشور ما وجود دارد که تولید ما تا این حد شکننده است. به عقیده من عدم دانش بنیان شدن صنعت خودرو و همچنین عدم در دست داشتن کلید دستیابی به تمام حلقه های زنجیره ارزش صنعت خودرو موجب شده که این صنعت در حوزه های مختلف تولید، کیفیت و… شکننده باشد.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه ما هیچگاه در صنعت خودرو از مزیت بازار خود استفاده نکردیم، گفت: همه کشورها در مراودات تولیدی و صنعتی خود با کشورهای دیگر فناوری آنها را وارد کشور خود می کنند. در همین راستا ما با کشورهایی که با آنها همکاری مشترک در حوزه خودروسازی داریم جلساتی را برگزار کرده و از آنها خواسته ایم تا فناوری آنها را نیز وارد کشور کنیم که به زودی شاهد این اتفاق خواهیم بود.