این همایش با حضور برخی از نمایندگان ، اعضای کمیسیون های اقتصادی ، کشاورزی ، اجتماعی ، مدیران دستگاههای دولتی و نخبگان سیاسی و اقتصادی و دبیران کل احزاب برگزار گردید .

به گزارش گویای صنعت، جلسه شورای اعتلاف نیروهای جبهه انقلاب اسلامی در سالن جلسات و همایشهای مجلس شورای اسلامی درحال برگزاری است.

این همایش با حضور برخی از نمایندگان ، اعضای کمیسیون های اقتصادی ، کشاورزی ، اجتماعی ، مدیران دستگاههای دولتی و نخبگان سیاسی و اقتصادی و دبیران کل احزاب برگزار گردید .
در جلسه مذکور دکتر احمد کرمی دبیرکل جامعه اسلامی کارگران کشور بهمراه تعدادی از معاونت‌های تخصصی این تشکل اصولگرا و برخی از دبیران استانی حضور داشتند .

ادامه دارد….