سادات گفت:پروژه حکمرانی روستایی در حوزه گردشگری تدوین می‌شود.

به گزارش گویای صنعت، جلسه کمیته ارتقا امنیت گردشگران و مقاصد گردشگری استان به ریاست سید کمال سادات مشاور و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری تهران با دستورکار بررسی وضعیت گردشگری روستایی در استان، چالش ها و ظرفیت های موجود و طرح قرارگاه جهادی وزارت کشور در توسعه همه جانبه روستا به ویژه در حوزه گردشگری تشکیل شد.

در این جلسه با توجه به برنامه اعلامی از سوی وزیر کشور برای توانمندسازی و آموزش ۱۰۰ هزار نفر تسهیل‌گر و کارآفرین روستایی نقطه نظرات اعضای کمیسیون اخذ شد.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان با همکاری شرکت ماهان و سایر دستگاه‌های پروتکل پروژه حکمرانی روستایی در حوزه گردشگری را تهیه و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح تا پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به اقدامات اجرایی جهت مهاجرت معکوس انجام شود.