جلسه کمیته درآمد شهرداری باقرشهر به منظور پیگیری مصوبات جلسات گذشته و بهبود نحوه وصول منابع درآمدی و مطالبات شهرداری به ریاست شهردار و با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی شهرداری برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، مرتضی همتی شهردار باقرشهر دراین نشست ضمن تاکید موکد به کار مجدانه برای ایجاد درآمدهای پایدار جدید و توسعه منابع موجود اظهار داشت: وصول مطالبات معوقه نیز بایستی با جدیت پیگیری شود.

وی گفت : مردم بدانند عده ایی هم بدهکارند هم فریاد می کشند و این ناشی از تسامحی است که در سنوات گذشته شده و پول شهرداری که باید خرج خدمات برای مردم بشود درجیب عده ایی مانده و رسوب کرده، حالا که از آنها مطالبه شده با حاشیه سازی دنبال راه فرار هستند، ما کوتاه نمی آییم.