شهردار قرچک از جمع آوری 20 نفر در قالب طرح جمع آوری متکدی از سطح شهر خبر داد و گفت: بیشتر این افراد را آقایان تشکیل داده و از اتباع بیگانه هستند.

به گزارش گویای صنعت، محسن خرمی شریف با بیان اینکه این طرح در غالب گشت اجتماعی و با همکاری بهزیستی و نیروی انتظامی به اجرا در آمد، اظهار کرد: گشت اجتماعی بصورت هفتگی در سطح شهر فعال شد تا متکدیان و افرادی که بی سرپناه هستند را جمع آوری کرده و تحویل خانواده ها و مراکز نگهداری کند.
وی با اشاره به ساماندهی متکدیان، افزود: در این طرح که صبح امروز به اجرا درآمد ۲۰ نفر از متکدیان که برخی از آنها کودک بودند، جمع آوری و به خانوادهایشان تحویل داده شدند و افرادی که بی بضاعت بودند توسط اداره بهزیستی و کمیته امداد تحت پوشش قرار می‌گیرند.
شهردار قرچک خاطر نشان کرد: متکدیانی که از شهرهای دیگر آمده بودند با تعهد به اینکه دیگر به قرچک بازنگردند به شهر خود انتقال داده شدند.
خرمی شریف گفت: مهمترین وظیفه این گشت اجتماعی پایش معضلات اجتماعی مخصوصا تکدی گری است که توسط شهرداری، نیروی انتظامی و اداره بهزیستی به وضعیت زندگی، محل زندگی و… این گونه افراد را بررسی می کنند.
وی افزود: امسال نیز جمع‌آوری متکدیان بیش از سال قبل دنبال خواهد شد و بنای ما بر این است که در سال جاری تمام متکدیان سطح شهر جمع‌آوری و ساماندهی شوند.