عزیزی گفت: از شیوه های جدید دشمن برای مقابله با اندیشه های بلند ملت ایران بطور قطع باید اولین شیوه را جنگ ترکیبی محسوب کنیم.

به گزارش  گویای صنعت، ابراهیم عزیزی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه با توجه به تغییر شیوه های مقابله ای و تهدیدات امنیتی دشمن چه شیوه های نوین دفاعی و امنیتی به منظور دفع توطئه دشمن اتخاذ کنیم، بیان داشت:از شیوه های جدید دشمن برای مقابله با اندیشه های بلند ملت ایران بطور قطع باید اولین شیوه را جنگ ترکیبی محسوب کنیم.

وی با اشاره به اینکه جنگ ترکیبی یعنی چه؟، ادامه داد:یا به عبارتی جنگ هیببریدی است، یعنی این جنگ اقتصادی، اطلاعاتی، سیاسی است؛ که با همه ابعاد و مولفه های آن بر ما تحمیل می کنند.

عزیزی ادامه داد: نباید در یک بعد از جنگ متمرکز شد، بایستی ابعاد مختلف جنگ مورد توجه باشد. مهم ترین شیوه دشمن امروز نوع ترکیبی است؛ که مورد استفاده قرار داده است. اینکه ما فکر کنیم مجموعه دشمن فقط نظامی خواهد بود این یک تحلیل غلط است.ما باید تلاش دشمن را در همه ابعاد قضیه مورد بررسی قرار داده و متقابلا برای آن برنامه داشته و راهبرد ،اقدام و عمل داشته باشیم.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: نکته دوم در حوزه جنگ های نوین امروزی ؛ که بسیار حائزاهمیت است، اینکه جنگ ها بر پایه فناوری است. باید در جنگ های نوین، فناوری را به عنوان یک امر مهم و جدی تلقی کنیم. امروز تکنولوزی ، فناوری در جنگ بسیار حرف برای گفتن دارد.

وی با اشاره به اینکه وقتی دشمن با استفاده از فناوری و تکنولوژی به میدان نبرد می اید، بایستی با ظرفیت هوشمندسازی در جنگ ترکیبی همه ابعاد را ببینیم، اظهارداشت: این جنگ نوین حوزه فناوری را به عنوان حوزه مهم و اثرگذار مورد بررسی قرار دهیم . شیوه های مقابله ای و تهاجمی ما مبتنی و متکی بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت فناوری باشد . یکی از بحث ها ایجاد شبهه است.

عزیزی با اشاره به اینکه یکی از ابعاد جنگ های امروز، جنگ روانی است، گفت: باید در مقابله با شبهه ها و جنگ روانی هم بتوانیم اقدامات خودمان را جدی به میدان اوریم.