اردکانی گفت: ۳۰ میلیون متر مکعب نسبت به پارسال حجم آب کمتر شده اما ظرفیت تصفیه خانه ششم را داریم افزایش می دهیم تا جبران کمبودها شود.

به گزارش گویای صنعت، محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران هم در این مراسم گفت: طی ۵۰ سال اخیر میزان آب شرب به کمترین حد خود رسیده است.

وی ادامه داد: ۳۰ میلیون متر مکعب نسبت به پارسال حجم آب کمتر شده اما ظرفیت تصفیه خانه ششم را داریم افزایش می دهیم تا جبران کمبودها شود.

اردکانی اظهارداشت:۲۵۰ لیتر مصرف آب شرب هر تهرانی در روز است . اگر ۱۰ درصد هم صرفه جویی کنیم مشکلات کمتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم همراهی کنند تا خشکسالی با مصرف صحیح آب شرب مدیریت شود.

اردکانی اظهارداشت: پروژه امروز هم بر این مبناست که همان کیفیت آبی که به شهر می دهیم به روستا ارائه کنیم.