به گزارش گویای صنعت،  تیم خبرنگاران رسانه های مختلف شهرستان ری در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به منظور پوشش خبری سفر ریاست محترم جمهوری و اعضای کابینه در قبله تهران حضور یافتند.

به گزارش گویای صنعت،  تیم خبرنگاران رسانه های مختلف شهرستان ری در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به منظور پوشش خبری سفر ریاست محترم جمهوری و اعضای کابینه در قبله تهران حضور یافتند.