شهردار و کارکنان شهرداری قرچک با حضور در تجمع محکومیت بمباران بیمارستان المعمدانی و کشتار زنان و کودکان فلسطینی توسط جنایت رژیم جعلی صهیونیستی را محکوم کردند.

به گزارش گویای صنعت، ظهر امروز، محسن خرمی شریف شهردار و کارکنان شهرداری قرچک با حضور در تجمع محکومیت بمباران بیمارستان المعمدانی و کشتار زنان و کودکان فلسطینی توسط جنایت رژیم جعلی صهیونیستی را محکوم کردند.

درپی بمباران بیمارستان المعمدانی غزه از سوی رژیم غاصب و کودکش صهیونیستی و شهادت بیش از هزار زن و کودک فلسطینی، شهردار و کارکنان شهرداری قرچک در کنار مسئولین و اقشار مختلف مردم با حضور در مسجد جامع این شهرستان، جنایت اسرائیل آدم کش را به شدت محکوم کردند.