رئیس مجمع کمیسیون های تخصصی شهرسازی و معماری کلان شهرها، گفت: برای حفظ و احیای بافت و آثار تاریخی باید فراتر از وظایف دستگاهی به دنبال راه حل ها باشیم.

به گزارش گویای صنعت،مجمع کمیسیون شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان ها در هشتمین اجلاس با محوریت بازآفرینی و احیای بافت تاریخی شهرهای کشور در شهر شیراز تشکیل شد. مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران و رئیس این مجمع، گفت: در این اجلاس در خصوص بافت تاریخی و حفاظت و احیای آن صحبت هایی از زوایای مختلف مطرح شد، عده ای در مورد چالش های بافت تاریخی صحبت کردند اما کمتر کسی است که با حفظ بافت تاریخی و صیانت از آن مخالف باشد. لذا باید با ترویج کارهای فرهنگی کاری کنیم تا این ارزش ها در شهر نهادینه شود.
عباسی افزود: ما به عنوان مجمع کمیسیون های تخصصی شهرسازی و معماری کلان شهرها باید برای حل چالش های پیش روی این بافت ها با کار تخصصی و کارشناسی‌ ،اقدام مشخص داشته باشیم.رئیس مجمع با اشاره به اینکه با ارزیابی پذیرش اجتماعی سیاست های قبلی، فراتر از وظایف دستگاهی باید به دنبال راه حل ها بود، تاکید کرد:از منظر مدیریت بحران، شهر ایمن و تاب آور،احیای بافت و درصد موفقیت در مرمت شهری باید راه حل ها را ارزیابی نمود.
وی در ادامه گفت: ما به عنوان دستگاه های متولی باید به بافت تاریخی برگردیم چرا که این حضور باعث سر زندگی خواهدشد و نکته ظریف در این مورد اینست که چه مقدار می توانیم از متون و تصاویر درکی از فضا داشته باشیم؟ مطالعات باید منجر به بازسازی گذشته شود .
عباسی یادآور شد: حضور در محیط بافت تاریخی قطعا با درک از منابع مکتوب متفاوت است لذا برای جلوگیری از انقطاع فرهنگی بایستی حضور در محلات تاریخی را فراهم کرد و برای جلوگیری از انقطاع فرهنگی باید به بافت تاریخی برگشت. چرا که این بافت ها با مفاهیم دینی عجین است .لذا اگر درست برگردیم به بافت تاریخی می توانیم آثار تاریخی و بافت تاریخی را مجدد احیا و سرزنده و پایه های دینی جامعه را تقویت نماییم.